358ngày kể từ khi
Bắt đầu năm học mới

Thống kê truy cập

Trang chủ

 

KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

1

1

40.00%

Thày Vĩ

VĂN

 

1

3

1

100.00%

Cô Linh

ANH

 

1

4

 

100.00%

Cô Ngô Hiền

TỔNG

0

2

8

2

80.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

2

1

60.00%

Cô Hằng(T)

VĂN

 

 

2

1

60.00%

Cô Tuyết

ANH

 

 

5

 

100.00%

Cô Hằng (Anh)

TỔNG

0

0

9

2

73.33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

1

1

40.00%

Cô Tuyên

 

 

3

1

80.00%

Cô Kha

HÓA

 

 

2

1

60.00%

Cô Hà

SINH

 

1

1

2

80.00%

Cô Văn

TIN HỌC

 

 

 

1

33.33%

Cô Ngọc

VĂN

 

 

2

2

80.00%

Cô Chi

LỊCH SỬ

 

 

2

 

66.67%

Cô Hòa

ĐỊA LÍ

 

 

1

 

33.33%

Cô Gấm

ANH

 

 

3

1

80.00%

Cô Xuyến

TỔNG

0

1

15

9

64.10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀN TRƯỜNG

 

  

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

 

 

0

3

32

13

69.57%