337ngày kể từ khi
Bắt đầu năm học mới

Thống kê truy cập

Trang chủSỞ GD&ĐT HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A DUY TIÊN

 

Số: 99/TB-THPTADT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Duy Tiên, ngày 25 tháng 5 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015

 

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015;

Thực hiện công văn số 580/SGD&ĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông năm học 2014-2015; công văn số 641/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/5/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên năm học 2014-2015,

Trường THPT A Duy Tiên thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 như sau:

I.         Chỉ tiêu tuyển sinh: 8 lớp (360 học sinh).

II.     Đối tượng tuyển sinh:

-         Đã tốt nghiệp THCS.

-         Độ tuổi: Theo Điều lệ trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (15 tuổi).

-         Có hộ khẩu thường trú tại xã: Châu Giang, Mộc Nam, Mộc Bắc, Chuyên Ngoại, Hoà Mạc, Yên Bắc, Hợp Lý (Lý Nhân), Văn Lý (Lý Nhân); hoặc học lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Hữu Tiến.

-         Không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc hạn chế quyền công dân.

III.  Hồ sơ:

1-    01 đơn dự thi (Theo mẫu);

2-    02 phiếu đăng kí dự thi (có dán ảnh 3 x 4, kiểu ảnh chứng minh thư nhân dân) (Theo mẫu);

3-    Học bạ (bản chính);

4-    Giấy khai sinh (bản sao);

5-    Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với HS tốt nghiệp năm 2014); Bằng Tốt nghiệp THCS (Đối với HS tốt nghiệp trước năm 2014);

6-    Giấy chứng nhận diện ưu tiên, khuyến khích cộng điểm (Do cơ quan có thẩm quyền cấp);

7-    Giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý về việc không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc hạn chế quyền công dân (Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2014);

8-    02 ảnh 3 x 4, kiểu ảnh chứng minh thư nhân dân, có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú (để trong 1 túi giấy);

IV.  Lệ phí tuyển sinh: 120.000đ/thí sinh (Một trăm hai mươi nghìn đồng trên một thí sinh).

V.     Một số mốc thời gian:

1-    Bán hồ sơ tuyển sinh: ngày 5, 6 tháng 6 năm 2014.

2-    Thu hồ sơ:  ngày 7, 8 tháng 6 năm 2014.

3-    Thi:

+ 7g30: ngày 25/6/2014: Thí sinh tập trung xem số báo danh, phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi.

+ Từ 13g30 ngày 25/6/2014: Thí sinh thi theo lịch (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

4- Thông báo điểm thi (Dự kiến) 8/7/2014.

Thông báo kết quả thi (Dự kiến): 16/7/2014.

5- Nhận đơn và lệ phí phúc khảo (20.000đ/môn): từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 năm 2014.

6- Tập trung học sinh trúng tuyển, xét phân ban: 7g00, ngày 31/07/2014.

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT(P.KT&KĐCLGD)  (để b/cáo);

-          UBND huyện;                                 

-          Các UBND xã trong vùng tuyển sinh;

-          Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến;

-          Đài phát thanh huyện;

-          Trang web của trường;

-          Lưu: VT.

 
 

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Quang Long

KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

1

1

40.00%

Thày Vĩ

VĂN

 

1

3

1

100.00%

Cô Linh

ANH

 

1

4

 

100.00%

Cô Ngô Hiền

TỔNG

0

2

8

2

80.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

2

1

60.00%

Cô Hằng(T)

VĂN

 

 

2

1

60.00%

Cô Tuyết

ANH

 

 

5

 

100.00%

Cô Hằng (Anh)

TỔNG

0

0

9

2

73.33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

GIÁO VIÊN

TOÁN

 

 

1

1

40.00%

Cô Tuyên

 

 

3

1

80.00%

Cô Kha

HÓA

 

 

2

1

60.00%

Cô Hà

SINH

 

1

1

2

80.00%

Cô Văn

TIN HỌC

 

 

 

1

33.33%

Cô Ngọc

VĂN

 

 

2

2

80.00%

Cô Chi

LỊCH SỬ

 

 

2

 

66.67%

Cô Hòa

ĐỊA LÍ

 

 

1

 

33.33%

Cô Gấm

ANH

 

 

3

1

80.00%

Cô Xuyến

TỔNG

0

1

15

9

64.10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀN TRƯỜNG

 

  

 

 

 

 

 

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ

GIẢI BA

GIẢI KK

TỈ LỆ CÓ GIẢI

 

 

0

3

32

13

69.57%